Tavelplacering

När du ska hänga flera tavlor på en vägg

Hänga upp tavlor på rätt sätt. För att komma fram till vilka konstverk som gör sig bäst tillsammans kan det vara bra att lägga ut dem på golvet och testa lite olika konstellationer. Du kan till exempel prova att gruppera verk utifrån motiv, färg på konstverket och/eller ramarna, konsttekniker och storlek. Om tre tavlor ska hänga tillsammans bör du placera den minsta i mitten. Tänk också på att detaljrika tavlor gör sig bäst på nära avstånd. Se till att du placerar dem så att du utan problem kan komma intill tavlan.

Mittlinjen

Genom att hänga dina tavlor efter en mittlinje, kommer tavlornas olika storlek att få mindre betydelse när de hänger bredvid varandra. Det här är det bästa alternativet att hänga tavlorna efter om de har olika storlekar. Häng tavlorna något över mitten på väggen, cirka 1,4 meter upp, beroende på vilken takhöjd du har. Försök hålla avståndet mellan de olika tavlorna lika, vilket ger ett mer strukturerat intryck, och mindre rörigt.

Baslinjen

Denna metod passar bäst för posters av större format. Här utgår du från tavlans underkant och skapar en harmoni genom att hänga alla tavlor på samma höjd från golvet. Avståndet från golvet bör vara något lägre än väggens mittlinje (förslagsvis någonstans mellan 1.0 – 1,3 meter).

Överkanten

Istället för att utgå från tavlans baslinje kan du utgå från tavlornas överkant. Denna metod passar inte så bra om du har många tavlor du vill hänga i bredd, välj istället någon av de övriga metoderna.

gyllene snittet

Gyllene snittet

Ett sätt att hänga upp tavlor så att man uppnår harmonisk balans är att använda gyllene snittet. Metoden är framför allt bra om man ska hänga flera konstverk i olika storlek bredvid varandra. Genom att utgå från tavlans höjd får man en proportionerlig placering av varje verk. Denna metod använder man ofta för att hänga konst på gallerier och museum.

  1. Utgå från väggens mitthöjd (140 cm från golvet brukar vara lagom)
  2. Mät ut höjden på tavlan
  3. Dividera tavlans höjd med 3
  4. Dra ifrån detta tal från mitthöjden (140 cm minus en tredjedel av tavlans höjd)
  5. Det tal du får fram är avståndet från golvet till tavlans underkant
  6. Lägg till avståndet upp till hänganordningen så att du vet var du ska sätta kroken i väggen