Integritetspolicy

Postergrafik har åtagit sig att skydda din integritet. Kontakta oss på [email protected] om du har några frågor eller problem angående användningen av dina personuppgifter så hjälper vi dig gärna.

Genom att använda denna webbplats eller / och våra tjänster, samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.
Denna sekretesspolicy är en del av våra användarvillkor. Genom att godkänna Villkoren så godkänner du också denna policy. I händelse av användning av termer som används i Användarvillkor och Sekretesspolicy, kommer den senare att råda.

Table of Contents

  1. Definitioner som används i denna policy
  2. Dataskyddsbestämmelser vi följer
  3. Vilka rättigheter har du angående dina personuppgifter
  4. Vilka personuppgifter vi samlar in om dig
  5. Hur vi använder dina personuppgifter
  6. Vilka mer har tillgång till dina personuppgifter
  7. Hur vi skyddar dina uppgifter
  8. Information om cookies

 1. Kontakt information

Definitioner

Personlig information – Information om en identifierad eller identifierbar fysisk person.
Bearbetning – varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas på personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter.
Ämne – en fysisk person vars personuppgifter behandlas.
Barn – en fysisk person som är under 16 år.
Vi/oss (antingen aktiverad eller inte) – Postergrafik

Dataskyddsbestämmelser

Vi lovar att följa följande principer för dataskydd:

 • Bearbetning är laglig, rättvis och transparent. Våra bearbetningsaktiviteter mot dig har lagliga skäl. Vi överväger alltid dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer att ge dig information om behandling på begäran.
 • Bearbetning är begränsad till syftet. Våra bearbetningsaktiviteter passar det syfte för vilket personuppgifter samlades in.
 • Bearbetning sker med minimal data. Vi samlar bara och bearbetar den minsta mängd av dina personuppgifter som krävs för något ändamål.
 • Bearbetningen är begränsad med en tidsperiod. Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som behövs.
 • Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa noggrannheten i dina uppgifter.
 • Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa integriteten och konfidentialiteten av dina uppgifter.

Informations rättigheter

Registrerades rättigheter:

 1. Rätt till information – vilket innebär att du måste ha rätt till att veta om hur dina personuppgifter behandlas. vilka data som samlas in, varifrån den erhålls och varför och av vem den behandlas
 2. Rätt till åtkomst – vilket innebär att du har rätt att få tillgång till de uppgifter som samlats in från / om dig. Detta inkluderar din rätt att begära och få en kopia av dina personuppgifter samlade. </ Li>
 3. Rätt till rättelse – vilket innebär att du har rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter som är felaktig eller ofullständig.
 4. Rätt att radera – vilket innebär att du under vissa omständigheter kan begära att dina personuppgifter raderas från våra register.
 5. Rätt att begränsa bearbetning – vilket innebär att vissa villkor gäller, har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 6. Rätt att göra invändningar mot bearbetning – vilket i vissa fall betyder att du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter, till exempel vid direkt marknadsföring.
 7. Rätt till invändning mot automatisk bearbetning – vilket innebär att du har rätt att göra invändningar mot automatiserad bearbetning, inklusive profilering. och att inte vara föremål för ett beslut som enbart bygger på automatiserad bearbetning. Denna rättighet kan du utöva när det finns ett resultat av profileringen som ger rättsverkningar som berör eller påverkar dig.
 8. Rätt till dataöverföring – du har rätt att erhålla dina personuppgifter i maskinläsbart format eller om det är möjligt, som en direkt överföring från en processor till en annan.
 9. Rätt att lämna in ett klagomål – om vi vägrar din ansökan under Access Rights, kommer vi att ge dig en anledning till varför. Om du inte är nöjd med hur din förfrågan har hanterats vänligen kontakta oss.
 10. Rätt för hjälp av tillsynsmyndighet – vilket innebär att du har rätt till hjälp från en tillsynsmyndighet och rätten till andra rättsmedel, t.ex. att anspråk på skadestånd.
 11. Rätt att återkalla samtycke – du har rätt att dra tillbaka ett givet samtycke för behandling av dina personuppgifter.

Information vi samlar in

Information du har försett oss med
Det här kan vara din e-postadress, namn, faktureringsadress, hemadress etc – huvudsakligen information som är nödvändig för att leverera en produkt / tjänst eller för att förbättra din kundupplevelse med oss. Vi sparar informationen du ger oss för att du ska kunna kommentera eller utföra andra aktiviteter på webbplatsen. Denna information inkluderar till exempel ditt namn och din e-postadress.

Information som samlas automatiskt om dig
Detta inkluderar information som automatiskt lagras av cookies och andra sessionsverktyg. Till exempel information om din kundvagn, din IP-adress, din shoppinghistorik (om det finns några) etc. Denna information används för att förbättra din kundupplevelse. När du använder våra tjänster eller tittar på innehållet på vår webbplats kan dina aktiviteter vara inloggade.

Information från våra partners
Vi samlar in information från våra betrodda partners för att bekräfta att de har juridiska skäl att dela informationen med oss. Det är antingen information som du har gett dem direkt eller som de har samlat in om dig av andra juridiska skäl. Se listan över våra partners här.

Allmän tillgänglig information
Vi kan samla information om dig som är tillgänglig för allmänheten.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • ge vår service till dig. Detta inkluderar till exempel registrering av ditt konto förse dig med andra produkter och tjänster som du har begärt erbjuda dig reklamartiklar på din förfrågan och kommunicera med dig i förhållande till dessa produkter och tjänster; kommunicera och interagera med dig; och meddela dig om ändringar i alla tjänster.
 • förbättra din kundupplevelse;
 • uppfylla en skyldighet enligt lag eller ett kontrakt;

Vi använder dina personuppgifter på legitima grunder och / eller med ditt samtycke.

På grund av att vi ingår avtal eller uppfyller avtalsförpliktelser behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • att identifiera dig;
 • att ge dig en tjänst eller att skicka / erbjuda dig en produkt;
 • att kommunicera antingen för försäljning eller fakturering;

På grund av legitimt intresse behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • att skicka dig personliga erbjudanden * (från oss och / eller våra noggrant utvalda partners);
 • att administrera och analysera vår kundbas (inköpsbeteende och historia) för att förbättra kvaliteten, sorten och tillgängligheten av produkter / tjänster som erbjuds / tillhandahålls;
 • att genomföra enkäter om kundnöjdhet;

Så länge du inte har informerat oss anser vi oss kunna erbjuda dig produkter / tjänster som är likartade med din inköpshistorik / surfning som vårt legitima intresse.

Med ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

 • att skicka dig nyhetsbrev och kampanjerbjudanden (från oss och / eller våra noggrant utvalda partners);
 • För andra ändamål som vi har begärt ditt samtycke till;

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla skyldigheter som följer av lag och / eller använda dina personuppgifter för alternativ enligt lag. Vi förbehåller oss rätten att anonymisera personuppgifter som samlats in och att använda sådana uppgifter. Vi kommer att använda data som inte omfattas av denna policy endast när den är anonymiserad. Vi sparar din faktureringsinformation och annan information som samlas om dig så länge som behövs för bokföringsändamål eller andra skyldigheter som följer av lag, men inte längre än 3 år.

Vi kan behandla dina personuppgifter för ytterligare ändamål som inte nämns här, men är kompatibla med det ursprungliga ändamålet för vilket uppgifterna samlades in. För att göra detta kommer vi att se till att:

 • länken mellan syften, sammanhanget och arten av personuppgifter är lämplig för vidare bearbetning;
 • den vidare bearbetningen inte skulle skada dina intressen och
 • det skulle vara lämpligt skydd för bearbetning.

Vi informerar dig om ytterligare bearbetning och ändamål.

Vilka mer kan få tillgång till dina personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med främlingar. Personliga uppgifter om dig tillhandahålls ibland till våra betrodda partner för att antingen kunna tillhandahålla tjänsten till dig eller för att förbättra din kundupplevelse. Vi delar dina data med:

Våra behandlingspartners:

MailPoet nyhetsbrev och e-post

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller om du är medlem på vår hemsida (du kan logga in) eller om du har köpt något på vår hemsida, finns det en stor chans att du kommer att få e-post från oss.

Vi skickar endast e-post till dig som du har valt att ta emot, eller som avser de tjänster som vi tillhandahåller till dig.

För att skicka e-post till dig använder vi namnet och e-postadressen du ger oss. För att förhindra missbruk av systemet loggar vår webbplats även den IP-adress du använde när du anmälde dig till tjänsten.

Denna webbplats kan skicka e-post via MailPoets utskickstjänst. Denna tjänst gör det möjligt för oss att spåra öppningar och klick i våra e-postmeddelanden. Vi använder denna information för att förbättra innehållet i våra nyhetsbrev.

Ingen identifierbar information spåras annars utanför denna webbplats förutom e-postadressen.

MailPoet skapar och lagrar två cookies om du använder WooCommerce och MailPoet tillsammans. Dessa cookies är:

Cookie name: mailpoet_revenue_tracking
Giltighetstid för cookie: 14 dagar.
Beskrivning av cookie: Syftet med denna cookie är att spåra nyhetsbrev som skickas från din webbplats som förvärvar klick och efterföljande köp i din WooCommerce-butik.

Cookie name: mailpoet_abandoned_cart_tracking
Giltighetstid för cookie: 3 650 dagar.
Beskrivning av cookie: Syftet med denna cookie är att spåra användare som har övergett sin varukorg i din WooCommerce-butik, för att sedan kunna skicka dem ett nyhetsbrev för övergivna varukorgar från MailPoet.

Obs: Användaren måste ha valt att prenumerera och vara en bekräftad prenumerant.

WooCommerce

Detta provspråk omfattar grunderna kring vilka personuppgifter som din butik samlar in, lagrar och delar, samt vilka som kan få tillgång till dessa uppgifter. Beroende på vilka inställningar som är aktiverade och vilka andra tillägg som används, varierar den specifika information som delas av din butik. Vi rekommenderar att rådfråga en advokat när du bestämmer vilken information som ska omfattas och beskrivas i din integritetspolicy.

Vi samlar in information om dig under kassaprocessen i vår butik.

Vad vi samlar in och lagrar
Medan du besöker vår webbplats, kommer vi att spåra:

Produkter som du har visat: vi använder detta för att, till exempel, visa dig produkter som du nyligen har tittat på
Platsinformation, IP-adress och webbläsartyp: vi använder detta för ändamål såsom momsberäkning och fraktkostnader
Leveransadress: vi ber dig ange detta så att vi, till exempel, kan beräkna frakt innan du beställer, och skicka dig beställningen!
Vi använder också cookies för att hålla reda på varukorgens innehåll medan du använder vår webbplats.

Obs: du kan behöva beskriva din cookie-policy mer utförligt, och länka till det avsnittet här.

När du köper från oss, ber vi dig att ge oss information som innefattar ditt namn, faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, kreditkortsuppgifter/betalningsuppgifter och valfri kontoinformation såsom användarnamn och lösenord. Vi använder denna information för syften, såsom att:

Skicka information till dig om ditt konto och din order
Svara på dina frågor, inklusive återköp och klagomål
Behandla betalningar och förhindra bedrägerier
Konfigurera ditt konto för vår butik
Följa lagliga krav vi har, såsom momsberäkning
Förbättra vår butikserbjudanden
Skicka dig marknadsföringsmeddelanden, om du väljer att ta emot dem
Om du skapar ett konto kommer vi att lagra ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer, vilket kommer användas för att fylla i dina uppgifter i kassan för framtida beställningar.

Generellt lagras bara information om dig så länge vi behöver informationen för de ändamål vilka vi samlar in och använder den, och vi inte är juridiskt skyldiga att lagra den. Till exempel kommer vi att lagra orderinformation för gällande tidsperiod för skatte- och redovisningsändamål. Detta inkluderar ditt namn, e-postadress och fakturerings- och leveransadresser.

Vi lagrar även kommentarer eller recensioner, om du lämnar dessa.

Vilka i vårt team har tillgång
Medlemmar i vårt team har tillgång till informationen du ger oss. Till exempel, både administratörer och butiksägare har tillgång till:

Orderinformation såsom vad som köptes, när det köptes och var det ska skickas, samt
Kundinformation såsom ditt namn, e-postadress samt fakturerings- och leveransinformation.
Vårt team har tillgång till denna information för att uppfylla beställningar, genomföra återbetalningar och tillhandahålla support.

Vad vi delar med andra
I den här sektionen bör du lista vem du delar uppgifter med och för vilket syfte. Detta kan innefatta, men inte vara begränsat till, analys, marknadsföring, betalningslösningar, fraktbolag och tredjeparts-inbäddningar.

Vi delar information med tredje part som hjälper oss genomföra beställningar och lagra tjänster åt dig, till exempel —

Betalningar
I den här undersektionen bör du lista vilka tredjeparts-betalväxlar du använder för att ta emot betalningar i din butik, eftersom dessa antagligen hanterar kunduppgifter. Vi har tagit med PayPal som ett exempel, men du bör ta bort detta om du inte använder PayPal.

Vi tar emot betalningar genom PayPal. När vi behandlar betalningar, kommer några av dina uppgifter att skickas till PayPal, inklusive information som krävs för att behandla eller ge support för betalningen, såsom köpets totalsumma och faktureringsinformation.

Vänligen se Sekretesspolicyn för PayPal-tjänster för mer information.

PayPal Checkout

Genom att använda detta tillägg kan du kanske lagra personuppgifter eller dela data med en extern tjänst. Läs mer om hur detta fungerar, inklusive vad du kanske vill inkludera i din sekretesspolicy.

YITH Plugins

Vad vi samlar in och lagrar

När du besöker vår webbplats kommer vi att spåra:

Produkter du har lagt till i önskelistan: vi använder den här för att visa dig och andra användare dina favoritprodukter och för att skapa riktade e-postkampanjer.
Önskelistor som du har skapat: vi kommer att hålla reda på önskelistorna du skapar och göra dem synliga för butikens personal
Vi kommer också att använda cookies för att hålla reda på innehållet i önskelistan när du surfar på vår webbplats.

Vem i vårt team har tillgång

Medlemmar i vårt team har tillgång till den information du ger oss. Till exempel kan både administratörer och butikschefer komma åt:

Önskelista-detaljer, till exempel produkter tillagda, datum för tillägg, namn och sekretessinställningar för dina önskelistor
Våra teammedlemmar har tillgång till denna information för att erbjuda dig bättre erbjudanden för de produkter du tycker om.

WooCommerce Services

Genom att använda detta tillägg kan du kanske lagra personuppgifter eller dela data med externa tjänster. Läs mer om hur detta fungerar, inklusive vad du kanske vill inkludera i din sekretesspolicy.

Akismet

Vi samlar information om besökare som kommenterar på webbplatser som använder vår Akismet anti-skräppost-tjänst. Informationen vi samlar in beror på hur användaren konfigurerar Akismet för webbplatsen, men brukar innehålla kommentatorns IP-adress, användaragent, hänvisare och webbplats-URL (tillsammans med annan information som tillhandahålls direkt av kommentatorn såsom dess namn, användarnamn, e-postadress och själva kommentaren).

Loco Översätt

Detta tillägg samlar inte in uppgifter från offentliga webbplatsbesökare.
Administratörer och åhörare vill kanske granska Locos integritetspolicy för tillägget.

Vi arbetar endast med bearbetningspartners som kan säkerställa tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter. Vi avslöjar dina personuppgifter till tredje part eller offentliga tjänstemän när vi är lagligen skyldiga att göra det. Vi kan avslöja dina personuppgifter till tredje part om du har samtyckt till det eller om det finns andra rättsliga skäl för det.

Hur vi skyddar dina data

Vi gör vårt bästa för att hålla dina personuppgifter säkra. Vi använder säkra protokoll för kommunikation och överföring av data (till exempel HTTPS). Vi använder anonymisering och pseudonymisering där det är lämpligt. Vi övervakar våra system för eventuella sårbarheter och attacker.

Trots att vi försöker vårt bästa kan vi inte garantera säkerheten för information. Vi lovar dock att anmäla lämpliga myndigheter om överträdelser av uppgifter. Vi kommer också att meddela dig om det finns ett hot mot dina rättigheter eller intressen. Vi kommer att göra allt vi rimligen kan för att förhindra säkerhetsbrott och att hjälpa myndigheter om eventuella överträdelser uppstår.

Om du har ett konto hos oss, notera att du måste hålla ditt användarnamn och lösenord hemligt.

Barn

Vi har inte för avsikt att samla in eller medvetet samla information från barn. Vi riktar oss inte mot barn med våra tjänster.

Kakor och annan teknik vi använder

Vi använder cookies och / eller liknande tekniker för att analysera kundbeteende, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser och samla information om användare. Detta görs för att personifiera och förbättra din erfarenhet hos oss.

En cookie är en liten textfil lagrad på din dator. Kakor lagrar information som används för att göra webbplatser så att de fungerar. Endast vi kan komma åt cookies som skapats av vår hemsida. Du kan styra dina cookies på webbläsernivå. Att välja att inaktivera cookies kan hindra användningen av vissa funktioner.

Vi använder cookies för följande ändamål:

 • Nödvändiga cookies – dessa cookies krävs för att du ska kunna använda några viktiga funktioner på vår hemsida, till exempel logga in. Dessa cookies samlar inte in någon personlig information.
 • Funktionalitetskakor – dessa cookies ger funktionalitet som gör att vår service är bekvämare och möjliggör fler personliga funktioner. De kan till exempel komma ihåg ditt namn och e-postmeddelande i kommentarformulär så att du inte behöver skriva in den här informationen nästa gång när du kommenterar.
 • Analytics-cookies – dessa cookies används för att spåra användningen och utförandet av vår webbplats och tjänster
 • Reklamkakor – dessa cookies används för att leverera annonser som är relevanta för dig och dina intressen. Dessutom används de för att begränsa antalet gånger du ser en annons. De placeras vanligtvis på webbplatsen genom att annonsera nätverk med webbplatsens operatörs tillstånd. Dessa cookies kommer ihåg att du har besökt en webbplats och denna information delas med andra organisationer som annonsörer. Ofta inriktning eller reklamkakor kopplas till webbplatsfunktionalitet som tillhandahålls av den andra organisationen.

Du kan ta bort cookies lagrade i din dator via dina webbläsarinställningar. Alternativt kan du styra en del tredjeparts cookies genom att använda en plattform för integritetsförbättring, till exempel youronlinechoices.com. För mer information om cookies, besök allaboutcookies.org.

Vi använder Google Analytics för att mäta trafik på vår webbplats. Google har sin egen integritetspolicy som du kan granska here. Om du inte vill spåras av Google Analytics, besöker du Google Analytics opt-out page.

Kontakt information

Tillsynsmyndighet
Epost: [email protected]
Telefonnr: +46 8 657 6100

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy.
Den senaste ändringen gjordes den 8 september 2019.