Allmänna Villkor

Villkor

Senast uppdaterad: 2019-10-09

Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du använder http://postergrafik.se hemsida.

Din tillgång till och användning av tjänsten är betingad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder tjänsten.

Genom att komma åt eller använda tjänsten accepterar du att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av villkoren kan du inte komma åt tjänsten.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Postergrafik.se.

Postergrafik.se har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehåll, integritetspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner vidare och samtycker till att Postergrafik.se inte ska vara ansvarig eller ansvarig, direkt eller indirekt, för skada eller förlust orsakad eller påstådd orsakas av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster tillgängliga på eller genom sådana webbplatser eller tjänster.

Uppsägning

Vi kan säga upp eller avbryta tillgången till vår tjänst omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av vilket som helst skäl, inklusive utan begränsning om du bryter mot villkoren.

Alla bestämmelser i villkoren som i sin natur ska överleva uppsägningen, inklusive, utan begränsning, ägarbestämmelser, garantibeskrivningar, skadestånd och ansvarsbegränsningar.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en revidering är väsentlig kommer vi att försöka ge minst 30 dagars varsel innan några nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas efter eget gottfinnande.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss.